Biografie
Kris Stroobants

Kris Stroobants startte op veertienjarige leeftijd aan het Lemmensinstituut in Leuven en behaalde er een eerste prijs notenleer en harmonie. Bij Leon Pétré studeerde hij trompet en baroktrompet.

Aan het Koninklijk Conservatorium in Brussel behaalde hij de diploma's Meester in de muziek, optie Muziektheorie - Muziekschriftuur en Geaggregeerde voor het onderwijs. Daarna studeerde hij nog af in de richting orkestdirectie aan het Koninklijk Conservatorium van Maastricht bij Jan Stulen.

Kris dirigeerde verschillende opera-, operette-, musical- en theaterproducties. Hij was geruime tijd muzikaal leider en dirigent van het VMT (Vlaams Muziek Theater), en verzorgde o.a. de muzikale leiding van diverse muziektheaterproducties, o.a. "Ceci n'est pas Carmen", "Tegenlied" (beide voor 30CC Leuven), "Grenzeloos" (samenwerking van VLAMO, Koor & Stem en Danspunt), en "OPERA/ een werkstuk" (voor fABULEUS).

Hij is ad hoc klavecimbelbegeleider voor de eindexamens instrument aan o.a. de Conservatoria van Antwerpen, Tilburg en Maastricht en aan het Lemmensinstituut, en pianobegeleider voor het VLAMO concours. Hij dirigeerde verschillende koren, fanfare-, harmonie- en symfonieorkesten, waarmee hij diverse prijzen won, en buitenlandse concertreizen maakte.

Momenteel is hij als dirigent verbonden aan het Koninklijk Conservatorium te Maastricht, als leraar muziek aan het Koninklijk Atheneum Ring Redingenhof te Leuven, als klavecinist aan het kamermuziekensemble "Ensemble Collage", en als dirigent en artistiek leider aan 't Muziek Frascati & Collegium Frascati.

In 2012 heeft hij engagementen bij het Kamerorkest voor Vlaanderen, en als dirigent voor het sociaal-cultureel project "hART" van de gemeente Herent. Verder zetelt in de raad van bestuur van Jeugd en Muziek Vlaams Brabant, in het bestuur van VMA Leuven, en is lid van JCI Leuven.